Avocat Focsani, Filote

Cauze drepturile omului

Deși Curtea Europeană a drepturilor omului nu este o instanță de apel sau de recurs împotriva instanțelor naționale și nu poate anula sau modifica deciziile lor, de care ești nemulțumit, un avocat specializat în drepturile omului poate obține repararea prejudiciului ce a fost produs prin nerespectarea de către statul român a unui proces echitabil, corect sau a altor drepturi fundamentale ce îți sunt garantate prin „Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”.

Cabinetul nostru vă oferă următoarele servicii în legătură cu apărarea drepturilor omului :

  • Acordarea de consultanţă juridică de specialitate cu privire la domeniile de aplicabilitate ale Convenţiei, precum și cu privire la strategiile de abordare a mecanismului de protectie a drepturilor omului;
  • Redactarea plângerilor adresate Curţii Europene a Drepturilor Omului;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile ulterioare sesizarii Curţii cu o plângere, precum comunicările cu Grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în limba engleză sau franceză;
  • Consultanţă juridică şi reprezentare în executarea hotărârilor definitive pronunţate de către Curtea de la Strabourg;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în negocierea unui acord cu statul pârât;
  • Consultanţă juridică şi reprezentare în orice altă procedură internă care ar decurge dintr-o hotărâre a Curţii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu: revizuirea în cazul hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului).
daca aveti nevoie de acest serviciu, contactati-ne!