Avocat Focsani, Filote

Cauze privind proprietatea

Incontestabil, dreptul de proprietate este cel mai important drept civil și întrucât orice persoană are dreptul de a deţine în proprietate, de a folosi, de a dispune şi de a lăsa moştenire bunurile pe care le-a dobândit în mod legal, nimeni nu poate fi lipsit de bunurile sale decât pentru o cauză de utilitate publică, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, şi în schimbul unei despăgubiri juste.

Pentru că înțelegem importanța acestui drept, vă oferim asistență juridică specializată în :

Cauze de fond funciar, întemeiate pe :

 • Legea nr. 18/1991—Legea fondului funciar;
 • Legea nr. 16/1994—a arendării;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere;
 • Legea nr. 10/2001—privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod  abuziv;
 • Legea nr. 247/2005—privind reforma în domeniile proprietății şi justiției;

Partaje prin care este sistată proprietatea comună:

 • Partajul bunurilor comune din căsătorie
 • Partajul bunurilor aflate în coproprietate
 • Partaj succesoral (transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate)

Acțiuni în revendicare mobiliară sau imobiliară

Acțiuni în constatare dobândire drept de proprietate prin uzucapiune

Acțiuni în evacuare

Acțiuni de grănițuire

Acțiuni privitoare la alte drepturi reale :

 • dreptul de superficie
 • dreptul de uzufruct, uz și abitație
 • dreptul de servitute
daca aveti nevoie de acest serviciu, contactati-ne!