Avocat Focsani, Filote
Onorarii avocat Filote, Focsani
Onorarii avocat Filote, Focsani

PREȚUIM TIMPUL TĂU

Luăm asupra noastră povara rezolvării problemei sau a litigiului, astfel încât ai din nou timp pentru tine.

Toţi clienţii vor fi informaţi încă de la începutul relaţiei contractuale cu privire la cuantumul onorariului, precum şi la timpul aproximativ necesar soluţionării speţei, concretizat în estimarea onorariului final.

Onorariul de avocat se avansează de către client şi se constituie în cheltuieli de judecată la finalul litigiului, urmând a fi recuperate de la partea care pierde procesul.

Onorariile sunt arătate de principiu, neconstituindu-se în ofertă contractuală fermă. Toate cheltuielile şi taxele se datorează separat.

ONORARIUL ORAR

Onorariul orar este stabilit pentru ora de lucru și este cuvenit avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

Acest tip de onorariu se aplică în special cazurilor și proiectelor ce presupun activități în cadrul biroului nostru, fără sau cu grad redus de mobilitate, respectiv în cazul lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere și timp.

ONORARIUL FORFETAR

Având la bază modalitatea de calcul enunţată mai-sus, Cabinetul de Avocat poate estima costurile totale ale procesului sau activității profesionale specifice, avansând clientului un onorariu forfetar, fix, plătibil anticipat sau la o dată fixată de comun acord.

ABONAMENTUL

Asistența juridică specializată a unui avocat poate să rezolve problemele juridice pe măsură ce apar, însă un bun manager previne incidența unor astfel de probleme printr-o colaborare continuă cu un avocat care să anticipeze obstacolele înainte de a deveni probleme complexe.

Așadar, pentru de clienţi persoane juridice, Cabinetul de Avocat avansează modalitatea de abonament, opţională, reprezentând o alternativă mai avantajoasă decât tarifarea orară, care în vedere o colaborare de durată, pe bază de servicii oferite și facturate lunar.

ONORARIUL DE SUCCES

Acest tip de onorariu se stabileşte în mod excepţional si constă într-o sumă fixă sau variabilă, care se percepe în plus faţă de onorariul forfetar, dar care se achită de către client la finalizarea, cu succes, a activităţii avocaţiale la care Cabinetul a fost angajat.