Avocat Focsani, Filote

Termeni și condiții

  1. Termeni generali

Prezenta pagină conține termeni și condiții de utilizare a site-ului  avocatfilote.ro și stabileste condițiile în care se poate accesa site-ul, precum și modul de dobândire a serviciilor oferite prin intermediul acestuia, de către persoane fizice și juridice denumiți în continuare Clienți.

Acest site este proprietatea Cabinetului de avocat Filote Cătălina.

  1. Răspundere

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât avocatfilote.ro. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți considera oportun.

Site-ul avocatfilote.ro nu controlează și nu este răspunzător pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri.

Fără a se limită la cele mai jos enunțate, avocatfilote.ro își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:

(i) încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părti;

(ii) sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;

(iii) nu oferă o securitate adecvată;

(iv) conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;

(v) sunt licențioase sau calomnioase;

Site-ul avocatfilote.ro poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască această pagină – aceste condiții de utilizare – prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați această pagină a site-ului nostru în mod regulat pentru a lua la cunostință condițiile de utilizare actualizate.

Totodată, desi în fiecare moment site-ul avocatfilote.ro face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, site-ul avocatfilote.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privinta conținutului său, a site-ului, a software-ului site-ului, ori a produselor și serviciilor apărute sub egida avocatfilote.ro.

Site-ul avocatfilote.ro nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

 

  1. Condiții de utilizare a serviciilor oferite

Obligații avocat

Obligațiile profesionale ale cabinetului nostru sunt reglementate prin Legea Nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat și Codul deontologic  al avocatului.

Obligații client

Orice persoană care expediază în orice mod informații ori materiale către site-ul avocatfilote.ro își asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele și informațiile transmise în orice mod catre site-ul avocatfilote.ro, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Cabinetului, ci numai răspunderea persoanelor respective.

Clienții și simplii utilizatori ai site-ului se obliga să furnizeze, la accesarea și utilizarea serviciilor cabinetului, date și informații valide, valabile, exacte, veridice și corecte.

Executarea contractului

Modalitățile de executare a serviciilor se vor stabili de la caz la caz.

De principiu, orice serviciu juridic va fi prestat după achitarea onorariului sau a unui avans din acesta.

  1. Drepturi de autor

© Copyright 2019 Cabinet de avocat Filote Cătălina

Toate drepturile rezervate. Conținutul paginilor site-ului web Cabinet de avocat Filote Cătălina este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Cabinet de avocat Filote Cătălina.

Site-ul este proprietatea Cabinet de avocat Filote Cătălina. Materialele de pe acest site nu pot fi reproduse parțial, integral sau modificate fără permisiunea reprezentantului cabinetului nostru. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.

Este strict interzisă utilizarea sau contactarea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia sau pentru a discredita sau hărțui cabinetul, clienții săi și/sau produsele și serviciile oferite.

Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactați la contact@avocatfilote.ro.