Avocat Focsani, Filote

Societăți și cauze comerciale

Alegerea unei forme de organizare pentru a desfăşura o afacere profitabilă este o problemă destul de des întâlnită pentru întreprinzătorii aflaţi la început de drum.

Astfel, pentru că este important pentru afacerea dumneavoastră ca toate demersurile fiscale si juridice, atât la demararea afacerii, oricare ar fi forma acesteia, cât și pe parcursul existenței sale, să fie făcute la nivel profesional, îți oferim asistență specializată, prin următoarele servicii :

Înființări forme de organizare juridică – societăți, PFA, II, asociații, fundații

Mențiuni efectuate la Oficiul Registrului Comerțului – pentru societăți :

 • Actualizare date asociați
 • Schimbare sediu social
 • Înființare/ radiere punct de lucru
 • Majorare / reducere capital social
 • Cesiune de părți sociale
 • Modificare obiect de activitate
 • Suspendare / reluare activitate
 • Divizare, fuziune

Modificări acte constitutive – pentru asociații și fundații :

 • Schimbare componență organe de conducere
 • Schimbare sediu
 • Înființare/ radiere sucursală, filială
 • Modificare scop, activități

Găzduire sediu social – pentru societăți

Dizolvare asociații, fundații

Abonamente lunare de consultanță juridică

 • Emiterea de opinii juridice cu privire la conținutul, derularea si încetarea contractelor
 • Participarea la negocieri pentru încheierea contractelor
 • Redactarea de documente juridice, a contractelor, precum si revizuirea contractelor existente
 • Întocmirea de contracte colective de muncă, de regulamente, fişe ale postului
daca aveti nevoie de acest serviciu, contactati-ne!