Avocat Focsani, Filote
Fond funciar. Retrocedare pășune Obște

Fond funciar. Retrocedare pășune Obște

Petenta Obstea I. a  solicitat stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de pe langa Prefectura V. și obligarea acestora sa-i retrocedeze suprafata de 245 ha teren aflata pe raza UAT V., în temeiul Legii 18/1991, Lg.1/2000, Lg.247/2005.

Prima instanță nu a intrat în cercetarea fondului, reținând în mod greșit că obiectul cererii introductive l-ar reprezenta o cerere de revendicare pe dreptul comun, când de fapt cererea urmărea reconstituirea dreptului de proprietate pe procedura specială instituită de legile fondului funciar –art. 53 alin.2 din legea nr.  18/1991.

Totuși, urmare a cererii de apel formulate de cabinetul nostru, instanța de apel constată că plângerea petentei privește, de fapt, nesoluționarea de către comisia județeană a contestației sale formulate împotriva hotărârii de respingere a cererii de reconstituire dată de comisia locală, plângere care este în termenul legal de formulare, raportat la ultimile adrese ale rezentanților instituțiilor de reconstituire, având în vedere speranța ce i s-a creat petentei prin răspunsul primit, în sensul că dosarul său a fost doar restituit pentru completare, fără a i se respinge pretențiile în mod clar.

Ca atare, instanța de apel dispune reconstituirea dreptului de proprietate în devălmășie Obștii V______ pentru suprafața de 245 ha teren categoria de folosință pășune pe raza comunei Vidra jud. V______.

Mai multe detalii  pe http://www.rolii.ro/hotarari/598a99bce4900918b400053d.