Avocat Focsani, Filote
Nevalabilitate probă video radar pentru fluctuații de viteză

Nevalabilitate probă video radar pentru fluctuații de viteză

Petentul L.G., în timp ce conducea autoturismul său în afara localității G., pe DN x, a depășit viteza legală, circulând cu viteza de 155 km/h.

Sancţiunile aplicate sunt amenda în cuantum de … lei și sancțiunea complementară sancțiunii complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

În cauza Ioan Pop c. României Curtea Europeană a concluzionat in sensul că amenda aplicată în temeiul O.U.G. nr. 195/2002 şi suspendarea dreptului de a conduce se includ în sfera acuzaţiei în materie penală. Această calificare impune pentru instanţă obligaţia de a asigura în proces funcţionarea efectivă a tuturor garanţiilor impuse de art. 6 din Convenţie, îndeosebi a celor care privesc contradictorialitatea, nemijlocirea, dreptul la apărare, precum şi prezumţia de nevinovăţie.

Întrucât potrivit prevederilor art. 109 alin. 2 din OG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, am solicitat depunerea la dosar a probei cu înregistrarea video radar a faptei.

În urma vizionării înregistrării video a faptei săvârşite, s-a constatat că există fluctuaţii de +/- 50km/h, respectiv de +/- 20km/h în viteza înregistrată de cinemometru în mai puţin de 1 secundă, astfel că nu poate fi stabilită, dincolo de orice dubiu, viteza de rulare a autovehiculului condus de către petent, întrucât creşterea şi, respectiv scăderea, în mod instantaneu, a vitezei cu astfel de valori este imposibilă din punct de vedere tehnic.

O posibilă explicație ar fi că vitezele înregistrate concomitent în mai puțin de o secundă nu sunt vitezele aceluiași autoturism, ci a mai multora, așa cum au fost captate în raza de acțiune a antenei radar.

Or, existând dubii asupra corectitudinii vitezei afişate de cinemometru, precum și asupra vitezei autoturismului condus de petent, nu se poate stabili cu certitudine dacă petentul a săvârşit sau nu fapta reţinută în sarcina sa, nefiind în cauză îndeplinită condiţia ca înregistrarea să cuprindă valoarea vitezei înregistrate.

Pentru aceste motive a fost admisă plângerea contravenţională aşa cum a fost formulată.